Cách xác định LAN chipset máy tính bạn khi Hackintosh

Để máy Hackintosh có mạng. Bạn cần tải đúng kext cho LAN chipset của bạn. Để xác định LAN chipset máy tính bạn rất đơn giản.

  1. Tìm Device Manager tại thanh Search và mở nó lên
  2. Tại Network Adapter. Bạn sẽ thấy mục Intel … hoặc Inter Ethernet gì đó. Đây chính là LAN chipset máy tính bạn.

Ví dụ của mình là chip Intel I211

Xác định LAN chipset trên Windows

Cách thứ hai đó là tìm trên Google với từ khóa: Tên Mainboard của bạn + LAN chipset

Ví dụ mình tìm: Asus B350-F Gaming LAN chipset. Bạn thấy kết quả có Intel I211-AT chứ? Đó là chipset của card mạng mình.

Asus B350-F Gaming LAN chipset

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top