Hackintosh

Cách xác định LAN chipset máy tính bạn khi Hackintosh

Để máy Hackintosh có mạng. Bạn cần tải đúng kext cho LAN chipset của bạn. Để xác định LAN chipset máy tính bạn rất đơn giản. Tìm Device Manager tại thanh Search và mở nó lên Tại Network Adapter. Bạn sẽ thấy mục Intel … hoặc Inter Ethernet gì đó. Đây chính là LAN chipset …

Cách xác định LAN chipset máy tính bạn khi Hackintosh Read More »

Scroll to Top