Cách nén file trên Macbook

Trong bài, mình sẽ chỉ bạn cách nén file trên Macbook

Archive Utility là phần mềm nén file mặc định trên macOS. Nó cực kì dễ sử dụng. Nếu như bạn không thích Archive Utility thì có thể cài thêm phần mềm bên ngoài.

Nén file trên macOS

  1. Tại cửa sổ Finder. Bạn chọn một hoặc nhiều file cần nén.
  2. Click chuột phải và chọn Compress “…”
  3. Tuỳ vào dung lượng của file bạn muốn nén mà thời gian nén sẽ nhanh hay chậm.

Như vậy là bạn đã nén file trên macOS thành công. Đơn giải phải không nào?

Nhưng Archive không hỗ trợ bạn đặt mật khẩu khi nén file nên nếu bạn cần đặt mật khẩu thì hãy xem tiếp phần 2 và phần 3 nhé.

Nén file trên macOS với Terminal

Nếu không thích Archive Utility, bạn có thể gõ lệnh trên Terminal để nén file. Bạn cần sử dụng lệnh cd để chuyển tới thư mục có file / folder cần nén.

Lưu ý: Nếu không quen lệnh cd thì bạn có thể chuyển file / folder cần nén ra Desktop và sử dụng lệnh dưới để truy cập Desktop thông qua Terminal.

cd ~/Desktop

Lệnh nén file

zip tenfilenen.zip filecannen.txt

Lệnh nén folder

zip tenfilenen.zip folder

Đặt mật khẩu khi nén file trên macOS

Để đặt mật khẩu khi nén file trên macOS bạn cần sử dụng Terminal.

Lệnh nén file có mật khẩu

zip -e tenfilenen.zip filecannen.txt

Lệnh nén folder có mật khẩu

zip -er tenfilenen.zip folder

Ví dụ nhé.

Mình cần nén file baiviet.txt ngoài Desktop và đặt tên nó là thichmac.zip

cd ~/Desktop
zip -e thichmac.zip baiviet.txt

Mình cần nén folder baiviet ngoài Desktop

cd ~/Desktop
zip -er thichmac.zip baiviet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top