Cách tìm và xoá file lớn trên macOS

Trong bài, mình sẽ chỉ bạn cách tìm và xoá các file lớn trên macOS.

Bạn có để ý thấy dung lượng ổ cứng Mac của bạn hao hụt rất nhiều sau một thời gian sử dụng không? Đó là vì máy bạn đang có quá nhiều tệp tin có dung lượng lớn.

Chúng có thể là file phim, file cài đặt phần mềm… bạn tải về và quên xóa đi. Mình sẽ chỉ bạn cách tìm và xoá chúng rất dễ dàng.

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trên macOS Sierra trở về sau.

Tìm file lớn trên macOS

Bước 1. Chọn Icon Apple > About This Mac.

Bước 2. Chọn Storage > Manage…

Bước 3. Tại Reduce Clutter > Chọn Review Files

Bước 4. Tại đây bạn sẽ thấy tất cả những file có dung lượng lớn trên máy bạn. Nếu không cần dùng đến hãy chọn nó và nhấn Delete

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top